Bước Theo Thầy Giê su-Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể

ĐÊM LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 1. NỔI LỬA LÊN – Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể – Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. Cồn Thoi – Ngày 18/07/2022 .   2. ĐỪNG SỢ – Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể – Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt