MỘT SỐ HÌNH ẢNH & THÔNG TIN CÁC GIÁO HỌ – GIÁO XỨ CỒN THOI

   Giáo họ Kim Tùng – Thành lập năm 1946 – Gồm 711 tín hữu – Nhà thờ xây dựng năm 2001 – Nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Đấng bảo trợ.    Giáo họ Tân Tùng – Gồm 1142 tín hữu – Thành lập năm 1946 – Nhà thờ xây dựng năm 2000 – […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt