Thánh lễ Chúa Nhật và nghi thức Thăng Cấp Đoàn Sinh-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện giáo xứ Cồn Thoi.

 

Thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng (CN XXII TN C-2019) và nghi thức lên khăn các nghành Ấu, Thiếu, Nghĩa xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện giáo xứ Cồn Thoi, 1/9/2019.

 

Cha phó xứ Cồn Thoi-Giuse Hoàng Đình Từ giảng lễ

 

 

Cha mới Phêrô Trần Văn Khải chủ tế

Cha chính xứ Cồn Thoi-Phaolô Nguyễn Văn Định trong nghi thức Thăng Cấp Đoàn Sinh

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt