Phút Đón Giao Thừa-Xuân Canh Tý tại giáo xứ Cồn Thoi

PHÚT ĐÓN GIAO THỪA
XUÂN CANH TÝ
Cồn thoi, đêm 30 Tết-24/01/2020

 

 

 1. Vũ khúc: LẮNG NGHE LỜI CHÚA
  * Nguyễn Duy
  * Thể hiện: Các em Thiếu Nhi Giáo xứ Cồn Thoi

 

 1. Vũ khúc: TÂM TÌNH TẠ ƠN
  * Thể hiện: Các em Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi

 

 1. Vũ khúc: PHÚT GIAO THỪA
  * Thể hiện: Các em Thiếu Nhi Giáo xứ Cồn Thoi

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt