Ban Lễ Sinh giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ thánh Laurenxô-Phó tế tử đạo

THÁNH LAURENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO

Ngay10 thanh Laurenxo

 

Hôm nay, hòa chung ngày Giáo Hội kính nhớ thánh phó tế Laurenxô, tử đạo; Ban Lễ Sinh giáo xứ Cồn Thoi tổ chức ngày lễ kính ngài. Ban Lễ Sinh giáo xứ Cồn Thoi đã nhận Ngài làm Bổn Mạng để được theo gương sáng của Ngài sống phục vụ Thiên Chúa, phục vụ tha nhân…

 

IMG_8100_resize

Buổi chiều cùng ngày, Ban Lễ Sinh được các thầy Đại Chủng Viện giúp sinh hoạt, qua đó mọi thành viên trong Ban Lễ Sinh tiếp tục được hưởng niềm vui trong ngày lễ Quan Thầy.

 

>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt