Ban Lễ Sinh xứ Cồn Thoi dâng hoa kính Đức Mẹ và tham dự thánh lễ thiếu nhi tại giáo xứ Tân Mỹ, 24/5/2020

Hình ảnh đội hoa Ban Lễ Sinh xứ Cồn Thoi dâng hoa kính Đức Mẹ và tham dự thánh lễ thiếu nhi tại giáo xứ Tân Mỹ, 24/5/2020.

 

1.Dâng Hoa

 

 

 

 

 

2. Thánh lễ

 

Cha Chính xứ Tân Mỹ-Phaolô Nguyễn Tất Ứng cử hành Thánh lễ dành cho các em Thiếu Nhi

Thiếu nhi giáo xứ Tân Mỹ nghe Giảng Lễ

 

Cha Chính xứ Tân Mỹ-Phaolô Nguyễn Tất Ứng; Thầy Phó tế Giuse Trần Văn Tiến
và đội hoa Ban Lễ Sinh giáo xứ Cồn Thoi

 

=>>> Xem hình ảnh

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt