Các bạn trẻ giáo xứ Cồn Thoi trong giờ cầu nguyện với Lời Chúa tối Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành

 

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn trẻ giáo xứ Cồn Thoi tổ chức giờ cầu nguyện với Lời Chúa tối Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành – Cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến lúc 20h00′, 12/05/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt