Các em ngành Chiên Con sinh hoạt Giáo lý và vui chơi. Hè 2019

 

Một và hình ảnh trong ngày các em ngành Chiên Con-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện. Giáo xứ Cồn thoi sinh hoạt Giáo lý và vui chơi. 04/08/2019

 

Cha phó xứ Cồn Thoi-Giuse Hoàng Đình Từ, nhắn nhủ các em trước giờ sinh hoạt Giáo lý và vui chơi

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt