Các giáo họ thuộc Giáo xứ Cồn Thoi – Giáo phận Phát Diệm

1/ Giáo họ Kim Tùng

hokimtung1. Tên gọi: Giáo họ Kim Tùng
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.070m2
7. Số tín hữu: 590
8. Các hội đoàn:

– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi
– Giáo lý viên
>> Ảnh giáo họ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)


2/ Giáo họ Nghĩa Từ

61. Tên gọi:Giáo họ Nghĩa Từ
2. Năm thành lập: ?
3. Bổn mạng giáo họ: Chúa Giêsu lên trời
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 863
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 

 

(Thống kê tháng 8 năm 2010)


3/ Giáo họ Phúc Từ (trị sở)

dd

1. Tên gọi:Giáo họ Phúc Từ
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Mình Máu Chúa Kitô
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 837
8. Các hội đoàn:

– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi
– Giáo lý viên

 

 

(Thống kê tháng 8 năm 2010)


4/ Giáo họ Phùng Thiện

hophungthien (1)1. Tên gọi: Giáo họ Phùng Thiện
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.592,8m2
7. Số tín hữu: 743
8. Các hội đoàn:

– Hội Gia trưởng
– Hội Mân Côi
– Giáo lý viên

(Thống kê tháng 8 năm 2010)


5/ Giáo họ Tân Tùng

hotantung1. Tên gọi: Giáo họ Tân Tùng
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh  Gioan Tẩy Giả
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Tẩy Giả
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5.730m2
7. Số tín hữu: 1.065
8. Các hội đoàn:

– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi
– Giáo lý viên

Ảnh giáo họ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)


6/ Giáo họ Tòng Đức

1. Tên gọi:Giáo họ Tòng Đức
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Chúa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu:
8. Các hội đoàn:

(Thống kê tháng 8 năm 2010)


7/ Giáo họ Tòng Phát

hotongphat (1)1. Tên gọi: Giáo họ Tòng Phát
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.600m2
7. Số tín hữu: 985
8. Các hội đoàn:

– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi
– Giáo lý viên

>> Ảnh giáo họ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)
 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt