Canh Thức Vọng Phục Sinh. Giáo xứ Cồn Thoi 2019

Cha Giuse Hoàng Đình Từ-Nghi thức Làm Phép Lửa Mới

Thầy Phó tế Phêrô Trần Văn Khải-Công bố Tin Mừng Phục Sinh

Phụng Vụ Thánh Tẩy

Cộng đoàn Phụng Vụ

Ca đoàn Hiệp Nhất-Giáo xứ Cồn Thoi

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt