Cộng đoàn giáo xứ Cồn Thoi dâng hoa kính Đức Mẹ trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến linh mục và tu sỹ. 05/2019

 

Cộng đoàn giáo xứ Cồn Thoi dâng hoa kính Đức Mẹ trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến linh mục và tu sĩ – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 12/05/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt