Cung Nghinh Thánh Thể ngày Chầu Lượt thay mặt Giáo phận tại giáo xứ Cồn Thoi 2020

Cập nhật một vài hình ảnh cuộc Cung Nghinh Thánh Thể tại giáo xứ Cồn Thoi-Ngày Chầu Lượt thay mặt Giáo Phận. 15/02/2020.

Cộng đoàn Chầu Thánh Thể

 

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt