Dâng hoa kính Đức Mẹ sau thánh lễ Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, 17/5/2020

Hình ảnh 14 đội hoa giáo xứ Cồn Thoi dâng hoa kính Đức Mẹ sau thánh lễ Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, 17/5/2020.

 

Đội hoa: Giáo Lý Viên-Huynh Trưởng

 

 

Đội hoa Ban Lễ Sinh

 

Đội hoa: Hội Lêgiô giáo xứ Cồn Thoi

Đội Hoa: Hội Mân Côi Giáo xứ Cồn Thoi

 

=>>> Xem hình ảnh

=>>> Xem hình ảnh2

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt