Đức cha Kinh Lý Mục Vụ tại Cồn Thoi 2018

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Đức cha Giuse Nguyễn Năng-Giám mục giáo phận Phát Diệm về kinh lý mục vụ tại giáo xứ Cồn Thoi và ban bí tích Thêm Sức cho 116 em thiếu nhi tại giáo xứ.

+ Xem thêm bài viết

Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định báo cáo mục vụ với Đức Cha.

Đức cha Giuse giảng lễ

 

Đức cha Giuse ban bí tích Thêm Sức

Các em lãnh bí tích Thêm Sức

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt