Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

Nhà thờ giáo xứ Cồn Thoi

Hang đá Giáo họ Phúc Từ-gx. Cồn Thoi trang trí

Cây thông và cảnh hang đá-Giáo họ Tòng Phát-gx.Cồn Thoi trang trí (cây thông cao 22m)

=>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt