Giáo họ Kim Tùng-giáo xứ Cồn Thoi kiệu Đức Mẹ và dâng hoa Cộng đồng

Theo lịch mục vụ của giáo xứ trong tháng hoa-tháng dâng kính Mẹ Maria, giáo họ Kim Tùng thuộc giáo xứ Cồn thoi sốt sắng cùng với mọi thành phần trong giáo xứ kiệu Đức Mẹ và dâng hoa kính Mẹ.

Đức Mẹ Fatima tại giáo họ Kim Tung

Kiệu Đức Mẹ

Dâng hoa cộng đồng kính Mẹ

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt