Giáo họ Nghĩa Từ trong ngày lễ Làm Phép Chuông và khánh thành tháp nhà thờ.

Trải qua hơn bảy tháng xây dựng, giáo họ Nghĩa Từ-thuộc giáo xứ Cồn Thoi đã hoàn thành được cây tháp. Ngày 18 tháng 01 năm 2017, thánh lễ làm phép chuông đã được cử hành để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban.

Thánh lễ trong nhà thờ mới đang trong thời gian xây dựng

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt