Giáo họ Phúc Từ-xứ Cồn Thoi cử hành thánh lễ, rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, 27/5/2020

Hình ảnh cộng đoàn giáo họ Phúc Từ – xứ Cồn Thoi cử hành thánh lễ, rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, 27/5/2020.

 

1. Thánh lễ

 

 

 

2. Kiệu Đức Mẹ

 

 

 

 

 

3. Dâng Hoa

 

 

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

+ Xem Video Dâng hoa

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt