Giáo họ Tân Tùng-giáo xứ Cồn Thoi khánh thành Hang đá Fatima

Một vài hình ảnh về ngày Lễ Tạ Ơn trong ngày khánh thành Hang đá Fatima-giáo họ Tân Tùng, thuộc giáo xứ Cồn Thoi. 14/12/2019.

Cha Antôn Phan Văn Tự-Đại Diện Đức Giám Quản cắt băng khánh thành Hang đá Fatima-giáo họ Tân Tùng

Cha Đại Diện Đức Giám Quản làm phép tượng Mẹ Fatima

 

Thánh lễ Tạ Ơn

Cha Phao lô Nguyễn Tất Ứng-Chính xứ Tân Mỹ-giảng lễ

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt