Giáo Lý DOCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật XVII TN A

Một vài hình ảnh giờ học giáo lý Docat của các bạn giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi tại Giáo họ Tân Tùng, Chúa Nhật 26/7/2020.

 

1. Trong giờ giáo lý

Cha Phaolô Nguyễn Văn Định trong giờ giáo lý

 

 

Cha Giuse Hoàng Đình Từ hướng dẫn Phút Tĩnh Nguyện

Phút Tĩnh Nguyện sau giờ học giáo lý

 

2. Đề tài. GIỚI THIỆU CUỐN DOCAT

 

 

+ Xem hình ảnh

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt