Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật I Mùa Chay-2020

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn trẻ Cồn Thoi học hỏi Youcat tại giáo họ Nghĩa Từ vào lúc 20h30′, 01/03/2020

Cha phó Giuse Hoàng Đình Từ trong giờ giáo lý

 

 

 

Thầy xứ Giuse Trần Văn Tiến trong Phút Tĩnh Nguyện cuối buổi giáo lý.

=>>> Xem hình ảnh

 

ĐỀ TÀI GIÁO LÝ

 

 

 

=>>> Xem Đề Tài Giáo Lý

 

 

 

 

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt