Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật II Mùa Chay-2020

ĐỀ TÀI CHIA SẺ VÀ HỌC HỎI YOUCAT
Tại nhà thờ giáo họ Kim Tùng vào tối Chúa Nhật, 8/3/2020

=>>> Xem đề tài trên Facebook

 

 

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi học giáo lý Youcat tại nhà thờ giáo họ Kim Tùng lúc 20h30′, ngày 8/3/2020.

Cha Chính xứ-Phaolô Nguyễn Văn Định trong giờ dạy giáo lý

 

 

 

Cha Phó xứ-Giuse Hoàng Đình Từ trong Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ giáo lý

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt