Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật II TN-2020

 

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn trẻ học giáo lý Youcat tại giáo họ Phùng Thiện-Ngày 19/01/2020 (25 Tết).

Thầy xứ Phêrô Trần Văn Tiến, trong giờ dạy giáo lý cho Giới trẻ

 

 

Cha phó xứ-Giuse Hoàng Đình Từ-trong Phút Tĩnh Nguyện

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt