Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật IV Mùa Chay-2020

 

A. Đề tài chia sẻ và học hỏi Youcat tại nhà thờ giáo họ Tòng Đức vào tối Chúa Nhật, 22/3/2020.

B. Cập nhật một vài hình ảnh trong buổi học giáo lý

Cha Phó Giuse Hoàng Đình Từ trong giờ giáo lý

 

Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định, trong Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ học

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

 

 

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt