Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh-2019

 

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn trẻ giáo xứ Cồn Thoi học giáo lý Youcat tại nhà nguyện họ Nghĩa Từ lúc 20h30′, 5/1/2020

 

Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định, trong giờ giáo lý

 

 

 

Cha phó xứ-Giuse Hoàng Đình Từ-trong Phút Tĩnh Nguyện

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt