Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống-2019

Cập nhật một vài hình ảnh ngày các bạn trẻ học giáo lý tối Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại giáo họ Phùng Thiện lúc 20h30′, 09/06/2019

 

Cha Phaolô Nguyễn Văn Định-Chính xứ Cồn Thoi trong giờ giáo lý dành cho Giới trẻ

 

 

Cha Giuse Hoàng Đình Từ-Phó xứ Cồn Thoi, trong giờ giáo lý dành cho Giới trẻ

 

 

Phút Tĩnh Nguyện sau giờ học giáo lý.

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt