Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu-2019

Giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi chia sẻ và học hỏi giáo lý Youcat Chúa nhật hàng tuần.
Ngày 30/6/2019 tại nhà thờ giáo họ Tân Tùng.

  • Đề tài: “Tôi tin… hằng sống vậy” (số 156-160).

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt