Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật V Phục Sinh-2020

A. Đề tài chia sẻ và học hỏi Youcat tại nhà thờ giáo họ Phùng Thiện-Gx. Cồn Thoi vào tối Chúa Nhật, 10/05/2020.

 

=>>> Xem File Giáo Lý

B. Cập nhật một vài hình ảnh trong buổi học giáo lý. Tối Chúa nhật V PS (10/5/2020).

Thầy Phó tế Giuse Trần Văn Tiến trong giờ dạy giáo lý cho Giới trẻ

 

Cha Phó xứ Giuse Hoàng Đình Từ-trong Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ giáo lý

 

=>>> Xem hình ảnh

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt