Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật VII TN-2020

Cập nhật một vài hình ảnh ngày các bạn trẻ giáo xứ Cồn Thoi học hỏi Youcat tại họ Phúc Từ lúc 20h25′, 23/2/2020.

Cha Chính xứ Cồn Thoi-Phaolô Nguyễn Văn Định, trong giờ dạy giáo lý

 

 

 

 

Phút Tĩnh Nguyện cuối buổi học giáo lý

Cha phó xứ Cồn Thoi-Giuse Hoàng Đình Từ, trong Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ giáo lý

=>>> Xem hình ảnh

 

ĐỀ TÀI GIÁO LÝ TUẦN VII TN

=>>> Xem trên Facebook

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt