Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật XIV TN A

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn trẻ xứ Cồn Thoi học hỏi Youcat tại giáo họ Phùng Thiện-Tối Chúa nhật XIV TN A. 05/07/2020.

 

1. Giờ học giáo lý

Cha Chính xứ Cồn thoi-Trong giờ học giáo lý

 

 

Cha Phó xứ Cồn Thoi-Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ giáo lý

 

 

2. Đề tài

+Xem hình ảnh

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt