Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật XXI TN C-2019

 

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn giới trẻ Cồn Thoi học giáo lý Youcat tại giáo họ Tân Tùng lúc 20h45′, 25/08/2019

 

 

Cha phó xứ Cồn Thoi-Giuse Hoàng Đình Từ, trong giờ dạy giáo lý

 

 

 

Cha chính xứ Cồn Thoi, Phaolô Nguyễn Văn Định gặp gỡ các bạn Giới trẻ cuối giờ học giáo lý

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt