Giáo Lý YOUCAT-Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-Chúa nhật XXIV TN C-2019

 

Một vài hình ảnh giờ học giáo lý Youcat của các bạn giới trẻ Gx Cồn Thoi-Tối Chúa nhật hàng tuần.
– Ngày 15/9/2019 tại giáo họ Nghĩa Từ.

Cha chính xứ Cồn Thoi-Phaolô Nguyễn Văn Định trong giờ dạy giáo lý

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt