Giáo xứ Cồn Thoi kết thúc tháng Đức Mẹ 2017

Thời gian trôi nhanh với những tâm tình đạo đức của con cái Đức Mẹ trong tháng hoa, hôm nay giáo xứ Cồn Thoi quy tụ về nhà thờ giáo xứ cùng hiệp nhau trong tâm tình tạ ơn Chúa, tôn vinh Mẹ Maria qua việc kiệu Đức Mẹ, dâng hoa kính Mẹ và cao điểm là Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.

Đoàn kiệu Đức Mẹ

Cùng hòa trong tâm tình hôm nay, có 4 đội hoa thuộc giáo xứ Nam Biên-giáo hạt Phúc Nhạc, nơi mà cha Phêrô Lê Minh Hưởng, người con của giáo xứ Cồn Thoi đang làm cha xứ.

Dâng hoa kính Mẹ Maria

Về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay có cha cố Giuse Vũ Công Hoàng (nguyên Tổng Đại Diện giáo phận), cha Phê rô Lê Minh hưởng (chính xứ Nam Biên-giáo hạt Phúc Nhạc), cả hai cha đều là con cái được sinh ra từ giáo xứ Cồn Thoi.

Quý cha trong Thánh lễ tạ ơn

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt