Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc Tháng Đức Mẹ 2019

Một vài hình ảnh trong ngày cộng đoàn giáo xứ Cồn Thoi khai mạc thánh Đức Mẹ, 01/05/2019

 

Khai mạc giờ kiệu Đức Mẹ

Đội hoa các Huynh Trưởng

Các Hội Đoàn

Các đội hoa

Đội hoa Lễ Sinh nam

Kết thúc giờ Kiệu Đức Mẹ

Giờ Dâng Hoa kính Mẹ Maria

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt