Giáo xứ Cồn Thoi Mừng Chúa Giáng Sinh 2018 (chùm ảnh 3)

Ba Nhà Đạo Sỹ (giáo họ Nghĩa Từ)

Ông Già Noel cưỡi rùa (giáo họ Tòng Phát)

Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Tân Tùng

Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Tòng Phát

Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Kim Tùng

Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Phùng Thiện

Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Tòng Đức

=>>> Xem hình ảnh

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt