Giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ-Quan thày giáo xứ. Năm 2017

Kết thúc Năm Phụng vụ 2016-2017, Giáo Hội hân hoan mừng lễ Chúa Kitô-Vua Vũ Trụ, ngày này đối với giáo xứ Cồn Thoi cách riêng lại càng long trọng hơn, bởi lẽ hôm nay cũng chính là ngày lễ Quan Thày của giáo xứ.

Kiệu Chúa Kitô Vua.

Các cha quê hương Cồn Thoi và cha Phó xứ Cồn Thoi trong giờ kiệu Chúa Kitô Vua.

Cha nguyên Tổng Đại Diện-Giuse Vũ Công Hoàng kết thúc giờ kiệu Chúa Kitô Vua.

 

=>>> Xem thêm hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt