Giáo xứ Cồn Thoi tĩnh tâm Mùa Chay 2017

Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017, cộng đoàn giáo xứ Cồn Thoi đã tổ chức ngày tĩnh tâm Mùa Chay.

Ngày tĩnh tâm quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ, với mục đích giúp cho mọi thành phần dân Chúa hồi tâm, sống Mùa Chay Thánh, có thời gian lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Các cha trong giáo hạt dành thời gian về dâng thánh lễ và ban Bí tích Hòa giải. Cha Phao-lô Nguyễn Xuân An-Phó giám đốc Chủng viện Thánh Phao-lô Phát Diệm, giúp cộng đoàn trong giờ “Giảng tĩnh tâm” buổi sáng và buổi chiều.

-8g00, cộng đoàn đã khai mạc ngày Tĩnh tâm qua việc suy niệm cuộc thương khó của Chúa với giờ “Ngắm Rằng”.

-8g45 đến 9g30 cộng đoàn cùng với cha Phê-rô Trần Văn Phàn – cha Quản nhiệm giáo xứ Kim Trung đến với giờ “Sám hối cộng đồng”. Cha Phê-rô đưa ra những gợi ý xoay quanh 10 điều răn giúp cộng đoàn sám hối, xét mình trước khi lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Cha Phêrô Trần Văn Phàn, trong giờ giúp cộng đoàn Sám Hối.

-9g45 đến 10g45, cộng đoàn bước vào giờ “Giảng tĩnh tâm”. “Gia đình là cộng đoàn đức tin” và “Gia đình là cộng đoàn yêu thương”, là 2 điểm được cha giảng Tĩnh tâm dựa trên dụ ngôn “Người cha nhân hậu” để chia sẻ cùng với cộng đoàn trong giờ giảng buổi sáng. Vấn đề đức tin của thiếu nhi và giới trẻ trong gia đình là một điều đáng phải được quan tâm. Cha chia sẻ: “Qúy cố ông bà và anh chị em phải cố gắng truyền đạt đức tin trong gia đình.Vì gia đình nào có đức tin nơi đó chắc chắn sẽ có tình yêu thương. Mỗi gia đình hãy trở thành cộng đoàn của tình yêu.”

Buổi sáng của ngày tĩnh tâm kết thúc sau giờ chầu Chúa Giê-su Thánh Thể từ 10g45 đến 11g15. Sau đó, cộng đoàn trở về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình buổi chiều.

Cha Phao lô Nguyễn Văn Định, chính xứ Cồn Thoi giới thiệu cha giảng Tĩnh Tâm cùng cộng đoàn.

Buổi chiều, 2g15 đến 2g45: Cộng đoàn cùng tiếp tục ngày Tĩnh tâm với giờ làm việc tháng kính thánh Giuse; rồi nghe đọc thư Mục Vụ Mùa Chay 2017.

Cha Phao-lô Nguyễn Xuân An trở lại cùng với cộng đoàn trong giờ giảng tĩnh tâm buổi chiều được bắt đầu từ lúc 2g45. Chủ đề về gia đình tiếp tục là đề tài được cha chia sẻ cùng với cộng đoàn, cha đưa ra 2 chủ điểm “Gia đình là cộng đoàn hy vọng”  và “Gia đình là cộng đoàn sống lòng thương xót”. Cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào dụ ngôn “Người cha nhân hậu” để xem mình giống nhân vật nào trong dụ ngôn. “Cha mẹ đã nhân hậu với con con cái chưa? Người con trong gia đình đã hiếu thảo với cha mẹ?”  và “Chúng ta đã sống lòng thương xót trong gia đình thế nào?” là những câu hỏi được cha đưa ra để cộng đoàn cùng suy nghĩ. Kết thúc bài giảng, cha nhấn mạnh: “ Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để chúng ta rà soát lại con người của mình để sửa đổi, để sám hối. Chúng ta hãy rà soát lại mối tương quan trong gia đình để thay đổi, để trở thành một gia đình nơi đó là cộng đoàn đức tin, cộng đoàn yêu thương, cộng đoàn hy vọng và là cộng đoàn sống lòng thương xót.” Bài giảng của cha Phao-lô kết thúc lúc 3g30, sau đó cộng đoàn nghe đọc Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

Lãnh nhận bí tích Hòa Giải

Ngày tĩnh tâm kết thúc sau thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 4g00. Cha Phao-lô Nguyễn Văn Định-chính xứ Cồn Thoi thay lời cho toàn thể cộng đoàn cám ơn sự hiện diện của quý cha, cảm ơn mọi thành phần trong giáo xứ đã góp phần làm nên ngày tĩnh tâm Mùa Chay 2017 của giáo xứ Cồn Thoi.

Cộng đoàn ra về trong bình an vì những điều đã thu lại được qua ngày Tĩnh tâm.

Gioan Trần Văn Tiến

=>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt