Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày kiệu Đức Mẹ Mân Côi-2016

Tháng 10-tháng Mân Côi, đây là tháng mà các tín hữu được mời gọi sùng kính Đức Mẹ Mân Côi cách đặc biệt. Đặc biệt trong việc dõi bước theo Mẹ để sống, trong tương quan đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

Trong tâm tình mến yêu Mẹ Mân Côi, giáo xứ Cồn Thoi sốt sắng kiệu Đức Mẹ Mân Côi, thể hiện lòng mến yêu Mẹ, như một lời thân thưa nguyện dõi bước theo Mẹ: Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ.

img_9023_resize

>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt