Giáo xứ Cồn thoi trong ngày Tổng Kết Năm Mục Vụ 2016

Hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2017, “Trong bầu khí đón năm mới, được sự nhất trí của Cha Chính xứ, Ban Chấp Hành giáo xứ Cồn Thoi tổ chức ngày gặp mặt tổng kết đánh giá những việc đã làm trong năm 2016, rút ưu khuyết điểm, lượng giá công việc, để rồi định hướng công việc cho năm mục vụ mới 2017 tại giáo xứ Cồn Thoi” (trích Báo Cáo Tổng Kết 2016 của BCH giáo xứ).

 

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt