Giới trẻ và Thiếu Nhi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Tháng 3 năm 2019

Theo chu kỳ sinh hoạt trong tháng, hôm nay, ngày 17/3/2019, Giới trẻ và các em Thiếu Nhi trở về giáo xứ tham dự giờ Cầu Nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Đặt Mình Thánh chầu-Thầy Phó Tế Phê rô Trần Văn Khải

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt