Tháng 1

 • Ngày 31 – Thánh Gio-An Bốt-Cô, linh mục, ngày 31/01
 • Ngày 28 – Thánh Tô-Ma A-Qui-Nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 28/01
 • Ngày 27 – Thánh An-Giê-LA Mê-Ri-Si, ngày 27/01
 • Ngày 25 – Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở lại, ngày 25/01
 • Ngày 24 – Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 24/01
 • Ngày 22 – Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo, ngày 22/01
 • Ngày 21 – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo, ngày 21/01
 • Ngày 20 – Thánh Fabianô,giáo hoàng, tử đạo, ngày 20/01
 • Ngày 17 – Thánh Antôn, viện phụ
 • Ngày 13 – Thánh Hilary, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh,
 • Ngày 5 – Lễ Thánh Gioan Neumann
 • Ngày 3 – Thánh Danh Chúa Giêsu
 • Ngày 2 – Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgôriô Nazian, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh
 • Ngày 1 – Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt