Tháng 11

 • Ngày 30 – Thánh Andrê, tông đồ
 • Ngày 22 – Thánh Clementê I, giáo hoàng, tử đạo
 • Ngày 21 – Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo
 • Ngày 20 – Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình Trong Ðền Thờ
 • Ngày 15 – Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
 • Ngày 12 – Thánh Giô-xa-phát, giám mục, tử đạo
 • Ngày 11 – Thánh Martinô, giám mục
 • Ngày 9 – Cung Hiến Vương Cung Thánh Ðường Latarênô, lễ kính
 • Ngày 4 – Thánh Carôlô Bôrômêo, giám mục
 • Ngày 3 – Thánh Martinô de Porres, tu sĩ
 • Ngày 1 – Lễ các Thánh
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt