Tháng 12

   • Ngày 31 – Thánh Sylvestrê I
   • Ngày 29 – Thánh Thoma Beckét
   • Ngày 28 – Các Thánh Anh Hài, tử đạo
   • Ngày 27 – Thánh Gioan Tông Ðồ, tác giả sách Tin Mừng
   • Ngày 26 – Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi
   • Ngày 23 – Thánh Gioan Kanty,linh mục
   • Ngày 21 – Thánh Pherô Canasiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
   • Ngày 14 – Thánh Gioan Thánh Gía, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
   • Ngày 13 – Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo
   • Ngày 12 – Tinh Thần Thánh Simon Hòa và Philipphê Phan Văn Minh
   • Ngày 11 – Thánh Ðanasiô I, giáo hoàng
   • Ngày 8 – Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

(2003)

   • Ngày 8 – Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

(2002)

   • Ngày 3 – Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục

(2002)

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt