Tháng 2

 • Ngày 23 – Thánh Pô-ly-ca-pô
 • Ngày 22 – Lập Tông Toà Thánh Phêrô
 • Ngày 21 – Thánh Phêrô Đamianô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
 • Ngày 17 – Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
 • Ngày 14 – Thánh Cy-ril-lô và Thánh Mê-thô-đi-ô
 • Ngày 11 – Ðức Mẹ Lộ Ðức
 • Ngày 10 – Thánh Scolastica
 • Ngày 8 – Thánh Hiêronimô Emilianô
 • Ngày 6 – Thánh Phaolô, linh mục và các bạn tử đạo
 • Ngày 5 – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo
 • Ngày 3 – Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và Thánh Ansgariô, giám mục
 • Ngày 2 – Dâng Chúa Trong Ðền Thánh
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt