Tháng 3

  • Ngày 25 – Lễ Truyền Tin
  • Ngày 19 – Thánh Giuse
  • Ngày 18 – Thánh Si-ri-lô
  • Ngày 17 – Thánh Pat-rich
  • Ngày 9 – Thánh Phanxica Romana, Nữ Tu
  • Ngày 8 – Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
  • Ngày 7 – Thánh Perpêtua và Phêlixita, Tử Ðạo
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt