Tháng 4

 • Ngày 30 – Thánh Piô V
 • Ngày 29 – Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na
 • Ngày 28 – Thánh Phêrô Maria Chanel
 • Ngày 25 – Thánh Mác-cô
 • Ngày 24 – Thánh Fiđêlê đệ Sigmaringa
 • Ngày 23 – Thánh Gio-gi-ô
 • Ngày 21 – Thánh Anselmô
 • Ngày 13 – Thánh Matinô I
 • Ngày 11 – Thánh Stanislao
 • Ngày 7 – Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta Ðệ La-san
 • Ngày 5 – Thánh Vinh-sơn Ferriê
 • Ngày 4 – Thánh Isođôrô
 • Ngày 2 – Thánh Phanxicô đệ Phaolô
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt