Tháng 5

Ngày 31 – Ðức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét
Ngày 27 – Thánh Augustinô Cantorbéry
Ngày 26 – Thánh Philipphê Nêri
Ngày 22 – Thánh Ri-ta Ca-si-a
Ngày 21 – Thánh Christophe de Magallanes
Ngày 20 – Thánh Bernađinô Thành Siêna
Ngày 14 – Thánh Matthias, Tông Ðồ
Ngày 13 – Lễ Ðức Mẹ Fatima
Ngày 12 – Thánh Nêrê và thánh Achillêô
Ngày 3 – Thánh Philipphê và Giacôbê Tông Ðồ
Ngày 2 – Thánh Athanasiô
Ngày 1 – Thánh Giuse Thợ

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt