Tháng 6

 • Ngày 30 – Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi Của Giáo đoàn Roma
 • Ngày 29 – Thánh Phêrô và Phaolô
 • Ngày 24 – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Gỉa
 • Ngày 21 – Thánh Luis Gonzague
 • Ngày 19 – Thánh Romualđô
 • Ngày 13 – Thánh Antôn Padua
 • Ngày 11 – Thánh Barnabê
 • Ngày 9 – Thánh Êphrem
 • Ngày 6 – Thánh Nôbertô
 • Ngày 5 – Thánh Bônifaciô
 • Ngày 3 – Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn Tử Ðạo
 • Ngày 2 – Thánh Marcellino và Phêrô
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt