Tháng 8

 • Ngày 29 – Thánh Gioan Tẩy Gỉa Bị Trảm Quyết
 • Ngày 28 – Thánh Âu-Tinh
 • Ngày 27 – Thánh Nữ Monica
 • Ngày 25 – Thánh Lu-y, Vua Nước Pháp
 • Ngày 25 – Thánh Giuse Ca-la-xan, Linh Mục
 • Ngày 24 – Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Ðồ
 • Ngày 23 – Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh Nữ
 • Ngày 22 – Ðức Maria Nữ Vương
 • Ngày 21 – Thánh Piô X, Giáo Hoàng
 • Ngày 20 – Thánh Bê-na-đô, Viện Phụ
 • Ngày 20 – Thánh Bernađô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh, (Bài 2)
 • Ngày 19 – Thánh Gioan Eudê
 • Ngày 18 – Thánh Gioanna Francisca de Chantal, nữ tu
 • Ngày 16 – Thánh Tê-phanô nước Hung Gia Lợi
 • Ngày 15 – Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
 • Ngày 14 – Thánh Mắc-xi-mi-li-a Maria Kô-bê, linh mục tử đạo
 • Ngày 13 – Thánh Pon-xi-a-nô và Thánh Hip-pô-li-tô Tử Đạo
 • Ngày 11 – Thánh Nữ Clara
 • Ngày 10 – Thánh Lôrensô, (Bài 2)
 • Ngày 10 – Thánh Lô-ren-xô, Phó tế, tử đạo
 • Ngày 8 – Thánh Ðaminh linh mục (Bài 2)
 • Ngày 8 – Thánh Ða-minh, linh mục
 • Ngày 4 – Thánh Gioan Vianney
 • Ngày 1 – Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (updated 22-7-2005)
 • Ngày 1 – Thánh An phong sô Đệ Li-gu-ô-ri-ô
 • Ngày 1 – Thánh An-phong-sô, Ðấng sáng lập dòng CCT
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt