Hành trình liên đới, sống sự hiệp thông. Mùa hè 2019

Hình ảnh các điểm đến chính trong chuyến hành hương của các đội hoa nhà xứ Cồn Thoi: giáo xứ Mưỡu Giáp, chùa Địch Lộng, Đan viện Châu Sơn, xứ Trung Đồng và giáo xứ Hoà Lạc

 

Cha xứ Mưỡu Giáp: Vixentê Nguyễn Văn Phương và cha phó xứ Cồn Thoi Giuse Hoàng Đình Từ
cùng đoàn hành hương dừng chân tại giáo xứ Mưỡu Giáp.

=>>> Xem hình ảnh

 

Điểm dừng chân tại khu vực Chùa Địch Lộng (trên địa bàn giáo xứ Mưỡu Giáp).

=>>> Xem hình ảnh

 

Điểm dừng chân tại Đan viện Châu Sơn-Nho Quan-Ninh Bình

=>>> Xem hình ảnh

 

Cha xứ Trung Đồng: Giuse Nguyễn Cao Hoàn và cha phó xứ Cồn Thoi: Giuse Hoàng Đình Từ
cùng đoàn hành hương dừng chân tại giáo xứ Trung Đồng-Giáo phận Phát Diệm.

=>>> Xem hình ảnh

 

Cha xứ Hòa Lạc: Antôn Nguyễn Tâm Tư và cha phó xứ Cồn Thoi: Giuse Hoàng Đình Từ
cùng đoàn hành hương dừng chân tại giáo xứ Hòa Lạc.

=>>> Xem hình ảnh

=>>> Xem hình ảnh

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt